Profile

Join date: Jun 20, 2022

About

เนื้อเพลง เลือกมาเพื่อเจ็บ - Peet Model ทั้งหมดฉันเดินมาเพื่ออะไร เมื่อสุดท้ายฉันต้องเสียใจ และเราต้องเลิกกัน เธอเข้ามาสร้างความหวัง มาสานสัมพันธ์ แต่สุดท้ายก็มาทิ้งกัน แบบไม่เหลือเยื่อใย จะเข้ามาทำไม มาทำให้รักทำไม เมื่อสุดก็ทิ้งฉันไป ปล่อยให้ทีมาน เลือกมาเพื่อเจ็บ เข้ามาสร้างความฝัน แล้วก็พังความรักฉัน นี่ฉันเลือกเธอ เพื่อให้ต้องเสียใจ ฉันอุตส่าห์ไม่รักใครตั้งหลายคน ปฏิเสธทุกคนเพื่อมาคบเธอ แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอว่าเธอไม่เลือกฉัน แล้วที่ฉันทุ่มเททั้งหมดเพื่ออะไร เนื้อเพลง เพื่อเจ็บเพื่อมาให้ทรมาน เพิ่งเข้าใจวันนี้ ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไม่ต้องการ มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเธอได้ไง

เนื้อเพลง เลือกมาเพื่อเจ็บ

More actions